hospodaření

- usnesení RMČ Praha 2  • Minimální požadovaná struktura rozpočtu 

 Požadovaná struktura rozpočtu pro základní a mateřské školy


                                           (v tis. Kč)                             od MHMP

 

2019

obec

SR

integrace

šablony

doplňková
činnost

Výnosy celkem

8 229,00

1 552,00

6 633,00

0,00

0,00

44,00

Náklady celkem

8 229,00

1 552,00

6 633,00

0,00

0,00

44,00

Osobní (mzdové) náklady

4 808,00

0,00

4 808,00

0,00

0,00

0,00

Provoz a údržba

1 442,00

1 442,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jmenovité akce

110,00

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zahraniční zájezdy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Psychologové

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatní náklady

1 869,00

0,00

1 825,00

0,00

0,00

44,00


  • Schválený střednědobý výhled hospodaření mateřské školy

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis.Kč)


Název

Rok

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

organizace

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

70891061

Mateřská škola,    Praha 2, Šumavská 37

2018

9035

8962

73

44

44

0

9079

9006

73

2019

9577

9499

77

46

46

0

9623

9546

77

2020

10151

10069

82

49

49

0

10200

10118

82

 


  • Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-2021

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis.Kč)


Název

Rok

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

organizace

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

70891061

Mateřská škola, 

Praha 2,  Šumavská 37

2019

11 781

11 681

100

44

44

0

11 825

11 725

100

2020

11 950

11 880

70

46

46

0

11 996

11 926

70

2021

12 380

12 270

110

49

49

0

12 429

12 319

110

 


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz