- usnesení RMČ Praha 2  •  Schválená struktura rozpočtu MŠ na rok 2021  • Schválený střednědobý výhled hospodaření mateřské školy

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis.Kč)


Název

Rok

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

organizace

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

70891061

Mateřská škola,    Praha 2, Šumavská 37

2021

12300

12180

120

46

46

0

12346

12226

120

2022

12730

12570

160

49

49

0

12779

12619

160

2023

13100

12950

150

50

50

0

13150

13000

150                                                                                                                                                                           V Praze dne 30.9.2020
                                                                                                                                                                           Vypracoval/a: Lucie Zelisková
                                                                                                                                                                           Schválil/a: Bc. Jana Dvořáková
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz