- usnesení RMČ Praha 2  •  Schválená struktura rozpočtu MŠ na rok 2024

 


  •  Schválený střednědobý výhled hospodaření mateřské školy

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis.Kč)


Rok

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

2024

13470

13330

140

51

51

0

13521

13381

140

2025

13800

13700

100

51

46

5

13851

13746

105

2026
1400013900100353051408513930105                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                           Vypracoval/a: Lucie Zelisková
                                                                                                                                                                           Schválil/a: Bc. Jana Dvořáková
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz