hospodaření







  • Požadovaná struktura rozpočtu pro rok 2018

2018

Výnosy celkem

9006

Náklady celkem

 9006

Osobní (mzdové) náklady

 6247

Provoz a údržba

1404

Jmenovité akce

0

Zahraniční zájezdy

0

Psychologové

0

Ostatní náklady

 1355



  • Schválený střednědobý výhled hospodaření školy

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis.Kč)

Název

Rok

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

organizace

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

70891061

MŠ Šumavská37

2018

9035

8962

73

44

44

0

9079

9006

73

2019

9577

9499

77

46

46

0

9623

9546

77

2020

10151

10069

82

49

49

0

10200

10118

82

 









Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz