- usnesení RMČ Praha 2  •  Schválená struktura rozpočtu MŠ na rok 2023

 


  •  Aktualizace střednědobého výhledu hospodaření mateřské školy

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis.Kč)


Rok

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

2023

13100

12950

150

50

50

0

13150

13000

150

2024

13470

13330

140

51

51

0

13521

13381

140

20251380013700100514651385113746105                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                           Vypracoval/a: Lucie Zelisková
                                                                                                                                                                           Schválil/a: Bc. Jana Dvořáková
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz