Na budově školy č. p. 920                 v Šumavské ulici 37 (nároží se Slezskou ulicí) Praha 2 Vinohrady je bronzová pamětní deska    s reliéfním portrétem a textem: „Já vždycky s lidem". Památce spisovatele Karla Václava Raise“. Původně dívčí měšťanská škola, kde v letech 1887 – 1899 K. V. Rais působil, byla pojmenována Školou K. V. Raise.

(cit. /www.pametni-desky-v-praze.cz)Mateřská škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání předškolních dětí. Nachází     se  v Praze 2 na Královských Vinohradech a je umístěna v přízemí školní budovy.

Součástí mateřské školy je školní jídelna. Z oken mateřské školy je výhled         do Čechových sadů, kde se nachází zahrada mateřské školy. Budova patří Magistrátu hl. města Prahy a správou budovy je pověřen ředitel Základní školy     a Střední školy Vinohradská.

Mateřská škola prošla v posledních letech několika rekonstrukcemi a byla rozšířena o nové prostory, což vedlo ke zmodernizování prostředí mateřské školy a ze školy se stala škola odpovídající plně hygienickým předpisům a požadavkům na školu evropského formátu.

Mateřská škola je pětitřídní s počtem 97 dětí. Děti jsou umísťovány do tříd           s přihlédnutím k jejich věkovým zvláštnostem a dosaženým kompetencím.

Tři třídy jsou zpravidla věkově homogenní, jedna s rozšířeným programem angličtiny je  převážně pro předškolní děti a jedna speciální pro děti s vadami řeči je heterogenní.


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz