ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE V SOULADU S MIMOŘÁDNÝMI HYGIENICKÝMI PODMÍNKAMI ZAHÁJEN 

25.5.2020


Mateřská škola a její provoz se bude po znovuotevření nadále řídit standartními pravidly podle právních předpisů.
PROVOZNÍ PODMÍNKY PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ


Provozní doba bude celodenní od 7:30 do 16:30 hod.

Prosíme rodiče, kteří mají tu možnost, aby si děti vyzvedávali po obědě od 12:30 do 13:00 hod.
POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • odevzdat (při prvním vstupu do školy) již vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění - bez toho nebudou děti do MŠ přijaty (ke stažení ZDE)
 • seznámit se předem s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (viz. čestné prohlášení) - pokud dítě patří do rizikové skupiny, doporučujeme rodičům, aby zvážili rizikové faktory a rozhodli účasti dítěte s tímto vědomím
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohli odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, rýma, jiný příznak akutní infekce) nesmí do školky vstoupit
 • pokud se výše zmíněné příznaky vyskytnou během dne, budou rodiče informováni a jsou povinni si dítě ihned z MŠ vyzvednout


JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - doprovázející osoby

 • před vstupem do šatny si dezinfikovat ruce (dospělý i dítě)
 • v prostorách MŠ se pohybovat vždy v roušce
 • dodržovat odstupy 2 metry od ostatních rodičů, minimalizovat shromažďování osob
 • zdržovat se v šatně pouze po dobu nezbytně nutnou
 • dítě předat osobně učitelce

JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - děti

 • děti v prostorách MŠ nemusí nosit roušky (po přichodu dejte dětem roušu do sáčku a uschovejte do skříňky)
 • aktivity budou organizovány tak, aby děti trávily vetší než obvyklou část dne venku
 • pro pobyt venku se bude využívat pouze školní zahrada, jednotlivé skupiny budou odděleny


JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - zaměstnanci

 • pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ roušku nosit nemusí
 • při dopomoci s osobní hygienou dětí, při stolování používají rukavice
 • pedagogičtí pracovníci zajistí umytí rukou dítěte (neprodleně po vstupu do třídy) vodou a tekutým mýdlem
 • pedagogičtí pracovníci zajistí větrání ve třídě (minimálně jednou za hodinu 5 minut)
 • úklid a dezinfekce toalet a veškerých prostorů, povrchů nebo předmětů probíhá minimálně jednou denně
 • školní stravování probíhá v běžné podobě (v jídelně), po jednotlivých třídách


Vážení rodiče, 

věříme, že všichni uděláme maximum pro to, abychom tuto situaci zvádli a společně prožijeme závěr školního roku 

ve zdraví a pohodě!

Kolektiv MŠ

Školné placené po dobu uzavření MŠ bude vráceno, 

po dobu od 25.5.-30.6.2020 bude pak účtováno pouze dětem navštěvujícím MŠ


Zápis do Anglické třídy pro školní rok 2020/2021 - v případě zájmu se nahlašte na mail skolka@sumavska37.cz 

Žádáme rodiče, aby hlásili pouze děti, které budou v posledním roce předškolního vzdělávání! Děkujeme.
!!! ZRUŠENÍ ŠVP VŘESNÍK 1.-8.5.2020 !!! 

Vzhledem k pokračujícímu nouzovému stavu a s ním spojené karantény jsme nuceni zrušit pobyt na škole v přírodě. Peníze budou zaslány rodičům na účet, ze kterého jsou placeny zálohy na školné/stravné.


INFORMACE K ZÁPISŮM NA ŠK.ROK 2020/2021 ZDE


Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2           od 1. 7. do 31. 8. 2020.

 

Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy:


1. 7. – 17. 7. 2020   Viničná 1 – MŠ, Praha 2, Viničná 1 a Na Zbořenci 7 – MŠ a ZŠ Resslova


20. 7. – 31. 7. 2020   Španělská 16


3. 8  – 14. 8. 2020   Trojlístek – Kladská 1

 

Zápis k prázdninovému provozu probíhá ve všech uvedených školkách elektronicky (poštou), v termínu 8.-25.4. 2020. 

Bližší informace i dokumenty ke stažení máte k dispozici na webových stránkách jednotlivých MŠ.Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz