Ve středu 23.6.2021 proběhne od 13:00 hod. na zahradě MŠ slavnostní rozloučení s předškoláky (pro děti, které jdou do ZŠ). Na děti čeká bohatý program - klaun jako DJ a moderátor, klaunské vystoupení, zábavné soutěže a diskotéka.

V případě nepříznivého počasí se bude akce konat v MŠ.

Schůzky pro rodiče s informacemi k novému školnímu roku 2021/2022 

proběhnou 1.9.2021 od 17:00 hod. ve 2. třídě. (Krtečci)

Prosíme rodiče, aby se dostavili bez dětí, děkujeme.


   
DŮLEŽITÉ INFORMACE K PROVOZU 

MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022


  1. Provoz MŠ  7:00 - 17:00 hodin. Příchod do MŠ do 8:30 hod., vyzvedávání dětí do 16:45 hod.
  2. Platby školného a stravného - viz. nástěnka ve vestibulu MŠ  a webové stránky (záložka Stravování)
  3. Výše poplatku na Spolek rodičů a přátel školy při MŠ       na školní rok 2021/2022 bude vyvěšena na nástěnkách před jednotlivými třídami.
  4. K omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ slouží tel.č. 777 343 877 (pokud se nelze dovolat, zašlete SMS) a  sešity před jednotlivými třídami. Omluvy je třeba hlásit den dopředu       do 13:00 hod. Výjímkou je ponděli, kdy je možné omlouvat ten den do 8:00. 
  5. Na nástěnkách před třídami budou vyvěšeny iinformace       o tom, co mají rodiče do MŠ donést.
  6. Kroužky budou řešeny v průběhu září. Sledujte web.stránky a nástěnky v MŠ
  7. Akce viz. Kroužky.
  8. Rodiče se seznámí s Řádem školy a ŠVP, které jsou dispozici na nástěnce u 2.tř. a na webových stránkách. Žádáme rodiče, aby také sledovali webové stránky a nástěnky (jak před vstupem do MŠ, ale také před třídami)
  9. Schůzky pro rodiče proběhnou 1.9.2021 v 17:00 hod. Prosíme rodiče, aby se na schůzky dostavili bez dětí, děkujeme.

     

     V případě dalších dotazů se obracejte na Vaše třídní učitelky.

PROVOZ MŠ OD ZÁŘÍ 2020

 

 Mateřská škola a její provoz se bude nadále řídit standartními pravidly podle právních předpisů.

 


 

PROVOZNÍ PODMÍNKY PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ 

A DOPORUČENÍ:

 

PROVOZNÍ DOBA MŠ -  7:00 do 17:00 hod.


 

POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ


· nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohli odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,         náhlá ztráta chuti a čichu, rýma, jiný příznak akutní infekce) nesmí do školky vstoupit

· pokud se výše zmíněné příznaky vyskytnou během dne, budou rodiče informováni a jsou povinni si dítě ihned z MŠ vyzvednout

 


JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - doprovázející osoby


·   před vstupem do šatny si dezinfikovat ruce (dospělý i dítě)

·   v prostorách MŠ se pohybovat vždy v roušce

·   dodržovat odstupy 2 metry od ostatních rodičů, minimalizovat shromažďování osob

·   zdržovat se v šatně pouze po dobu nezbytně nutnou

·   dítě předat osobně učitelce


JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - děti


·  děti v prostorách MŠ nemusí nosit roušky (po přichodu dejte dětem roušu do sáčku a uschovejte do skříňky)

· aktivity budou organizovány tak, aby děti trávily vetší než obvyklou část dne venku

· pro pobyt venku se bude využívat pouze školní zahrada, jednotlivé skupiny budou odděleny

 

JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - zaměstnanci


·   pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ roušku nosit nemusí

·  při dopomoci s osobní hygienou dětí, při stolování používají   rukavice

· pedagogičtí pracovníci zajistí umytí rukou dítěte (neprodleně po vstupu do třídy) vodou a tekutým mýdlem
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz