Mateřská škola spolupracuje s:

• Pedagogicko-psychologickou              poradnou, Praha 2, Francouzská 56

• Klinickou logopedkou              PaedDr. Milenou Vránovou

• Základními školami na Praze 2, především se ZŠ Sázavská

• Základní školou a Střední školou, Praha 2, Vinohradská 54

• Lidovou školou umění Ilji Hurníka

• Domem dětí a mládeže, Praha 2

Filozofie školy vychází z  respektování osobnosti dítěte, podporování  tělesného rozvoje a zdraví v úzké  spolupráci s rodinou dítěte.  Pedagogové se snaží  o spokojenost           a pohodu dětí  v průběhu celého dne, pomáhají jim v chápání okolního světa a připravují děti nenásilnou formou na vstup do základní školy.

Motto mateřské školy „Chceme, abychom si všichni rozuměli a porozuměli“ charakterizuje koncepci školy –  porozumět si s kamarády mluvícími česky, anglicky          i jiným jazykem, ale i s kamarády, kteří mají problémy s výslovností.

Téma školního vzdělávacího programu: "Se zvířátky celý rok" je rozpracované v 10. integrovaných blocích, které jsou vypracované na základě rámcových a specifických cílů předškolního vzdělávání.


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz