Kritéria přijetíKritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
platná pro zápis na školní rok 2018/2019 budou zveřejněna s dostatečným předstihem (před vydáváním přihlášek a následným zápisem)Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz