Kritéria přijetíKritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
platná pro zápis na školní rok 2018/2019 budou zveřejněna s dostatečným předstihem (před vydáváním přihlášek a následným zápisem)
AKTUALITY

 !!! Vánoční prázdniny jsou v MŠ od 23.12.2017 do 2.1.2018 (tzn. že děti nastupují do MŠ 3.1.2018) !!!


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz