zápisY pro školní rok 2018 - 2019Den otevřených dětí a vydávání přihlášek
Prozatím nevypsáno

Zápis dětí
Prozatím nevypsáno

Informace o přijatých dětech budou vyvěšeny na nástěnce školy
V tento den se budou vydávat i ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ nebo NEPŘIJETÍ.

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí se budou konat
Prozatím nevypsáno.


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz