zápisY pro školní rok 2018 - 2019Den otevřených dětí a vydávání přihlášek
11.4.2018            9:00-10:00

                            15:00-16:00

Zápis dětí
2. a 3.5.2018       10:00-12:00

                            14:00-16:00

Informace o přijatých dětech budou vyvěšeny na nástěnce školy
V tento den se budou vydávat i ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ nebo NEPŘIJETÍ.
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz