zápisY pro školní rok 2018 - 2019Den otevřených dětí a vydávání přihlášek
Prozatím nevypsáno

Zápis dětí
Prozatím nevypsáno

Informace o přijatých dětech budou vyvěšeny na nástěnce školy
V tento den se budou vydávat i ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ nebo NEPŘIJETÍ.

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí se budou konat
Prozatím nevypsáno.AKTUALITY

 !!! Vánoční prázdniny jsou v MŠ od 23.12.2017 do 2.1.2018 (tzn. že děti nastupují do MŠ 3.1.2018) !!!


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz