gdpr
Osobní a citlivé údaje dětí , dospělích a dodavatelů jsou na škole zpracovány a evidovány ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb. O  ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů.


Identifikace správce, který sděluje kontaktní údaje pověřence:


Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37

zastoupená Bc. Janou Dvořákovou

Šumavská 920/37

120 00 Praha 2

Tel.: 224 253 210

e-mail: skolka@sumavska37.czOznačení pověřence pro ochranu oosobních údajů - JUDr. Irena Princová

Kontaktní údaje na pověřence - e-mail: dpo@praha2.cz

Tel.: 601 030 988 
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz