Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37 se zavazuje k zpřístupnění jím provozovaných webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č.365/2000 Sb., o informačních                                  systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37.

STAV SOULADU

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

NEPŘÍSTUPNÝ OBSAH

Webové stránky MŠ odkazuje na stránky https://skolkasumavska37.rajce.idnes.cz/. Zde se nacházejí alba fotografií, které jsou pořizovány učitelkami při akcích MŠ. Obsah alb není volně přístupný. Je přístupný pouze rodičům, a to po vyžádání přístupových hesel od třídních učitelek.

DALŠÍ FORMÁTY

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout a nainstalovat jeden z uvedený sofwarových programů. Veškerý uvedený software je zdarma k dispozici na uvedených adresách.

V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 3. 5. 2021. 
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu. Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda - vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty:


E-mail: skolka@sumavska37.cz

Tel.: 224 253 210

Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37

Šumavská 920/37

12000 Praha 2

Správce web.stránek - Alena Nová, DiS.


POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.czMateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz