Přijaté děti na školní rok 2022/23 vyhovující kritériím přijetí:

Mimořádný zápis-přijaté děti:


 
 č. 70, 29, 30, 69, 9, 47, 34, 7, 51, 31, 61, 22, 12, 13, 66, 62, 53, 40, 11, 24, 19, 44, 33, 2, 17, 27, 35, 26, 57, 37, 55, 3, 21, 63


V případě, že dítě do naší MŠ nenastoupí, obratem nás informujte. Následně je nutné vyplnit a odevzdat ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI, které lze stáhnout na našich webových stránkách.       

č. 6, 7, 8, 10


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz