Přijaté děti pro rok školní rok 2017 - 2018č.: 1,2,4,5,6,7,9,10,15,16,17,18,19,20,21,22,24,28,29,31,

32,35,37,39,42,43,46,48

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vyzvednout 29.5.2017 od 14:00 - 17:00

Třídní schůzky pro rodiče přijatých dětí se budou konat 21.6.2017 od 17:00 ve třídě Soviček (4.třída).

Budeme se na Vás těšit!

                                      Bc. Jana Dvořáková

                                                                          řed.školyAKTUALITY

 !!! Vánoční prázdniny jsou v MŠ od 23.12.2017 do 2.1.2018 (tzn. že děti nastupují do MŠ 3.1.2018) !!!


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz