TŘÍDNÍ SCHŮZKY


Schůzky pro rodiče proběhnou 1.9.2022 v 17:00 hod. Prosíme rodiče, aby se na schůzky dostavili bez dětí, děkujeme.






DŮLEŽITÉ INFORMACE K PROVOZU 

MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023


                         Provoz MŠ  7:00 - 17:00 hodin. Příchod do MŠ do 8:30 hod., vyzvedávání dětí do 16:45 hod.

 1. Platby školného a stravného - viz. nástěnka ve vestibulu MŠ  a webové stránky (záložka Stravování)
 2. Výše poplatku na Spolek rodičů a přátel školy při MŠ  na školní rok 2022/2023 bude vyvěšena na nástěnkách                    před jednotlivými třídami.
 3. K omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ slouží tel.č. 777 343 877 (pokud se nelze dovolat, zašlete SMS) a  sešity před jednotlivými třídami. Omluvy je třeba hlásit den dopředu do 13:00 hod. Výjímkou je ponděli, kdy je možné omlouvat ten den do 8:00. 
 4. Na nástěnkách před třídami budou vyvěšeny iinformace o tom, co mají rodiče do MŠ donést.
 5. Kroužky budou řešeny v průběhu září. Sledujte web.stránky a nástěnky v MŠ
 6. Akce viz. Kroužky.
 7. Rodiče se seznámí s Řádem školy a ŠVP, které jsou dispozici na nástěnce u 2.tř. a na webových stránkách. Žádáme rodiče,    aby také sledovali webové stránky a nástěnky (jak před vstupem do MŠ, ale také před třídami)
 8. Schůzky pro rodiče proběhnou 1.9.2022 v 17:00 hod. Prosíme rodiče, aby se na schůzky dostavili bez dětí, děkujeme.



                                                                       INFORMACE PRO RODIČE 

NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ 

(týká se dětí 3letých)


 • první týden je pro děti tzv. "adaptační". Po tuto dobu děti přicházejí do MŠ v 7:30 - 8:30 hod. a odcházejí po obědě,                  v 12:30 hod.
 • po příchodu rodiče děti převlečou do oblečení určeného do třídy. Zároveň mu ve skříňce nechají převlečení na pobyt venku a rezervní oblečení pro případ zašpinění.
 • v případě horší adaptace dítěte mohou být rodiče kontaktování třídní učitelkou během dopoledne. Pokud budou obtíže přetrvávat, může být třídní učitelkou navrhnuto prodloužení adaptačního týdne.


Případné další otázky Vám zodpoví třídní učitelky první školní den.





Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz