INFORMACE K UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN


    Upozorňujeme rodiče, že MŠ Prahy 2 budou uzavřeny od 01.07. – 05.07.2024 a od 19.08.- 30.08.2024. V případě potřeby zajištění péče o Vaše dítě v těchto termínech neváhejte využít přednostní nabídky příměstských táborů pro nejmenší DDM Prahy2. Přednostní zápis na příměstské tábory bude jen do 21.1.2024

O provozu MŠ od 08.07.2024 – 16.08.2024 budeme informovat. 


Leták příměstských táborů zde

 INFORMACE K UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ


    Mateřská škoa bude ve  dnech 27.12.2023 - 2.1.2024 uzavřena (otevřena bude od 3.1.2024).

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PROVOZU 

MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024


    Provoz MŠ  7:00 - 17:00 hodin. Příchod do MŠ do 8:30 hod., vyzvedávání dětí do 16:45 hod.

  1. Platby školného a stravného - viz. nástěnka ve vestibulu MŠ  a webové stránky (záložka Stravování)
  2. Výše poplatku na Spolek rodičů a přátel školy při MŠ  na školní rok 2023/2024 bude vyvěšena na nástěnkách před jednotlivými třídami.
  3. K omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ slouží tel.č. 777 343 877 (pokud se nelze dovolat, zašlete SMS) a sešity před jednotlivými třídami.                            Omluvy je třeba hlásit den dopředu do 13:00 hod. Výjímkou je ponděli, kdy je možné omlouvat ten den do 8:00. 
  4. Na nástěnkách před třídami budou vyvěšeny iinformace o tom, co mají rodiče do MŠ donést.
  5. Kroužky budou řešeny v průběhu září. Sledujte web.stránky a nástěnky v MŠ
  6. Akce viz. Kroužky.
  7. Rodiče se seznámí s Řádem školy a ŠVP, které jsou dispozici na nástěnce u 2.tř. a na webových stránkách. Žádáme rodiče, aby také sledovali webové stránky a nástěnky (jak před vstupem do MŠ, ale také před třídami                                                                                         INFORMACE PRO RODIČE 

NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ 

(týká se dětí 3letých)

  • první týden je pro děti tzv. "adaptační". Po tuto dobu děti přicházejí do MŠ v 7:30 - 8:30 hod. a odcházejí po obědě, v 12:30 hod.
  • po příchodu rodiče děti převlečou do oblečení určeného do třídy. Zároveň mu ve skříňce nechají převlečení na pobyt venku a rezervní oblečení pro případ zašpinění.
  • v případě horší adaptace dítěte mohou být rodiče kontaktování třídní učitelkou během dopoledne. Pokud budou obtíže přetrvávat, může být třídní učitelkou navrhnuto prodloužení adaptačního týdne.


Případné další otázky Vám zodpoví třídní učitelky první školní den.Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz