Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu zde

Vážení rodiče,


pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/…ska


Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

AKTIVNÍ V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.


INFORMAČNÍ LETÁK naleznete zde: https://elektronickypredzapis.cz/…pdf

K prázdninovému provozu na MŠ Šumavská 37, Praha 2 budou přijatě všechny děti, které se na tuto školku hlásily při zápise v MŠ Na Smetance, pokud splní všechny podmínky - rodiče odevzdali veškeré dokumenty potřebné k přijetí a všechny platby budou řádně uhrazeny do 24. 4. 2024.

POZOR ZMĚNA:


z důvodu nemoci se schůzka ke škole v přírodě odkládá na středu 17. 4. 2024 od 16:30 hod.

Vážení rodiče,

v pondělí 8.4. půjdeme do Divadla U Hasičů (mimo Koťátek).

Žádáme rodiče o vhodné oblečení dětí (ne tepláky na zahradu). Děkujeme

Vážení rodiče.

V pátek 12. 4. provede Mudr. Karolína Hoňková Radilová kontrolní foniatrické vyšetření sluchu, hlasu a vad řeči. Vyšetření je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. U nových zájemců o vyšetření je nutné vyplnit krátký dotazník, který bude k dispozici na každé třídě. Vyšetření probíhá po malých skupinkách a hravou formou.

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU


Vážení rodiče,

elektronické předzápisy na letní provozy jsou již spuštěny. Odkaz je k nalezení na stránkách školek, ve kterých bude probíhat zápis na letní provoz.


MŠ NA DĚKANCE - ZÁPIS elektronický 2.4.2024

                             ZÁPIS fyzický 3.4.2024


MŠ NA SMETANCE - ZÁPIS elektronický 3.4.2024

                               ZÁPIS fyzický 4.4.2024MŠ VINIČNÁ - ZÁPIS elektronický 4.4.2024

                       ZÁPIS fyzický 5.4.2024


LETNÍ PROVOZ


8.7.2024 - 19.7.2024 MŠ NA DĚKANCE 2

22.7.2024 - 2.8.2024 MŠ NA SMETANCE 1

5.8.2024 - 16.8.2024 MŠ VINIČNÁ 1
INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MŠ NA DĚKANCE ZDE


INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MŠ NA SMETANCE ZDE


INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MŠ VINIČNÁ ZDE


VE ŠKOLCE SE VYSKYTLY VŠI


prosíme rodiče, aby do odvolání kontrolovali dětem hlavy.

děkujme za spolupráci!

SCHŮZKA KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ


pro rodiče přihlášených dětí se uskuteční 10. 4. 2024 od 16:00 hodin.

ÚČAST NUTNÁ!

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


19. 3. v čase 9:00-10:00 h a 15:00-16:00 h

Přijďte se podívat!
ŠKOLA V PŘÍRODĚ


pro předškoláky se uskuteční od 3. do 10. května 2024 ve Vřesníku u Humpolce

Cena 5000,- Kč

Pedgogický doprovod: pí učitelky H. Dušková a M. Mikulová

Zájemci se zapíší na hlavní nástěnce v MŠ
19. 2. 2024 od 16:00 proběhne setkání s paní psycholožkou z MŠ Sázavská.

Přednáška se bude týkat zralosti dětí pro vstup do základní školy.

Následovat bude diskuse, využijte této příležitosti!

V případě zájmu se zapište na hlavní nástěnce v MŠ.
INFORMACE K UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN


    Upozorňujeme rodiče, že MŠ Prahy 2 budou uzavřeny od 01.07. – 05.07.2024 a od 19.08.- 30.08.2024. V případě potřeby zajištění péče o Vaše dítě v těchto termínech neváhejte využít přednostní nabídky příměstských táborů pro nejmenší DDM Prahy2. Přednostní zápis na příměstské tábory bude jen do 21.1.2024

O provozu MŠ od 08.07.2024 – 16.08.2024 budeme informovat. 


Nabídku příměstských táborů najdete na strankách DDM Prahy 2 Dům dětí a mládeže Praha 2 | Tábory (ddm-ph2.cz)


Přihášky na PT pro nejmenší I, PT pro nejmenší IV a  PT pro nejmenší V zasílejte do 21. 1. 2024 na  kralova@ddm-ph2.cz. Uveďte jméno, příjmení a datum narození dítěte. Od 22. 1. bude zápis otevřen pro všechny!!INFORMACE K UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ


    Mateřská škoa bude ve  dnech 27.12.2023 - 2.1.2024 uzavřena (otevřena bude od 3.1.2024).

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PROVOZU 

MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024


    Provoz MŠ  7:00 - 17:00 hodin. Příchod do MŠ do 8:30 hod., vyzvedávání dětí do 16:45 hod.

  1. Platby školného a stravného - viz. nástěnka ve vestibulu MŠ  a webové stránky (záložka Stravování)
  2. Výše poplatku na Spolek rodičů a přátel školy při MŠ  na školní rok 2023/2024 bude vyvěšena na nástěnkách před jednotlivými třídami.
  3. K omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ slouží tel.č. 777 343 877 (pokud se nelze dovolat, zašlete SMS) a sešity před jednotlivými třídami.                            Omluvy je třeba hlásit den dopředu do 13:00 hod. Výjímkou je ponděli, kdy je možné omlouvat ten den do 8:00. 
  4. Na nástěnkách před třídami budou vyvěšeny iinformace o tom, co mají rodiče do MŠ donést.
  5. Kroužky budou řešeny v průběhu září. Sledujte web.stránky a nástěnky v MŠ
  6. Akce viz. Kroužky.
  7. Rodiče se seznámí s Řádem školy a ŠVP, které jsou dispozici na nástěnce u 2.tř. a na webových stránkách. Žádáme rodiče, aby také sledovali webové stránky a nástěnky (jak před vstupem do MŠ, ale také před třídami                                                                                         INFORMACE PRO RODIČE 

NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ 

(týká se dětí 3letých)

  • první týden je pro děti tzv. "adaptační". Po tuto dobu děti přicházejí do MŠ v 7:30 - 8:30 hod. a odcházejí po obědě, v 12:30 hod.
  • po příchodu rodiče děti převlečou do oblečení určeného do třídy. Zároveň mu ve skříňce nechají převlečení na pobyt venku a rezervní oblečení pro případ zašpinění.
  • v případě horší adaptace dítěte mohou být rodiče kontaktování třídní učitelkou během dopoledne. Pokud budou obtíže přetrvávat, může být třídní učitelkou navrhnuto prodloužení adaptačního týdne.


Případné další otázky Vám zodpoví třídní učitelky první školní den.Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz