Žabičky5. třída
speciální třída pro děti s vadami řeči


Informace o činnostech třídy dostanete u třídních učitelů

Bc. Šárka Štetinová – speciální pedagog
Tereza Štefančová – asistent pedagogaAKTUALITY

 !!! Vánoční prázdniny jsou v MŠ od 23.12.2017 do 2.1.2018 (tzn. že děti nastupují do MŠ 3.1.2018) !!!


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz