5. třída
speciální třída pro děti s vadami řeči


Informace o činnostech třídy dostanete u třídních učitelů

Bc. Šárka Štetinová – speciální pedagog
Jarmila Ziková – asistent pedagoga


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz