Kroužky a doplňkové programy 2017/2018

Nadstandart pro Vaše dítě

!!! zápisové archy budou během září (nebo do naplnění kapacity kroužků) 

umístěny na hlavní nástěnce ve vestibulu MŠ !!!

Angličtina v pohybu

 Dětský aerobik

Předplavecká výchova

Jóga pro děti

Kroužek Netradičních výtvarných dílen

Divadelní a dramatický kroužek

Flétnička

Doplňkové programy

Keramika

Výjezdy na školu v přírodě

Nespaní předškolních dětí - příprava na vstup do ZŠAKTUALITY

 !!! Vánoční prázdniny jsou v MŠ od 23.12.2017 do 2.1.2018 (tzn. že děti nastupují do MŠ 3.1.2018) !!!


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz