Akce školyAkce na I. pololetí šk.r. 2017/2018 aktualizovány!

Informativní schůzka pro rodiče bude probíhat 13.9.2017 od 17:00 hod. (Vzhledem ke změnám v předškolním vzdělávání, Řádu školy apod. žádáme rodiče                     o přítomnost na schůzce!)
AKTUALITY

 !!! Vánoční prázdniny jsou v MŠ od 23.12.2017 do 2.1.2018 (tzn. že děti nastupují do MŠ 3.1.2018) !!!


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz