Akce školy

AKCE NA I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 BUDOU AKTUALIZOVÁNY V PŮBĚHU ZÁŘÍ
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz