Stanovení výše poplatku
za školní stravování:

Rodiče platí pouze náklady za potraviny. Věcnou režii (energii, prostředky do myčky apod.) hradí zřizovatel, platy zaměstnanců jsou placeny ze státního rozpočtu.


Úplata za stravné se platí zálohově ve dvou kategoriích:

  • Kategorie A : děti do šesti let - 850,-/měsíc                                                    Přesnídávka, oběd, svačina 40,-Kč                                                           Přesnídávka, oběd 32,-Kč
  • Kategorie B : děti, které jsou k 1.9. starší 6 let ( tj. děti s odkladem školní docházky) se zvyšuje o 2,-Kč denně. - 900,-/měsíc


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz