Stanovení výše poplatku
za školní stravování:

Rodiče platí pouze náklady za potraviny. Věcnou režii (energii, prostředky do myčky apod.) hradí zřizovatel, platy zaměstnanců jsou placeny ze státního rozpočtu.

Úplata za stravné se platí zálohově ve dvou kategoriích:Kategorie A : děti do šesti let - 1050,-/měsíc                                                    Přesnídávka, oběd, svačina 52,-Kč                                                           Přesnídávka, oběd 43,-KčKategorie B : děti, které jsou k 1.9. starší 6 let ( tj. děti s odkladem školní docházky) - 1150,-/měsíc

Přesnídávka, oběd, svačina 56,-Kč                                                           Přesnídávka, oběd 46,-Kč


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz