Cena stravného


Stanovení výše poplatku
za školní stravování:

Rodiče platí pouze náklady za potraviny. Věcnou režii (energii, prostředky do myčky apod.) hradí zřizovatel, platy zaměstnanců jsou placeny ze státního rozpočtu.


Přesnídávka, oběd, svačina 40,-Kč

Přesnídávka, oběd 32,-Kč

Úplata za stravné pro děti, které spadají do vyšší kategorie (děti, které jsou
1.9. starší 6 let, tj. děti s odkladem školní docházky) se zvyšuje o 2,-Kč denně.


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz