Přihláška k prázdninovému provozu ke stažení ZDE


Rodiče dětí z kmennové školy odevzdají vyplněnou přihlášku ve středu 8.2.2023 

od 15:00 do 17:00 v kanceláři MŠ
Pravidla pro provoz mateřských škol městské části Praha 2 v době hlavních prázdnin 2023

 1. Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do 10. února 2023. Přihlášky budou ke staženÍ na webových stránkách školy.
 2. Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat ze tří 2týdenních turnusů, a to:
  10/7–21/7, 24/7–4/8, 7/8–18/8 2023. Počet zvolených turnusů není omezen.
  V každém turnusu se lze přihlásit na oba týdny, nebo jen na jeden. V prvním týdnu máte možnost využít nabídku příměstských táborů pro předškoláky organizovaných DDM Praha 2.
 3. V každém z uvedených termínů se předpokládá otevření minimálně jedné mateřské školy.
 4. Kmenové mateřské školy předají odboru školství Praha 2 počet zájemců na prázdninový provoz po jednotlivých turnusech, resp. týdnech, a to nejpozději
  do 17. února 2023.
 5. V návaznosti na počet přihlášených dětí stanoví ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem již konkrétní prázdninový provoz, a to nejpozději
  do 10. března 2023.
 6. Prostřednictvím kmenových mateřských škol budou zájemci vyzváni mateřskými školami s prázdninovým provozem k úhradě školného     a stravného, a to výhradně bezhotovostně.
 7. Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je mateřská škola mající prázdninový provoz obdržela na účet nejpozději 4. března 2023, včetně a byly jednoznačně identifikovatelné.
 8. V případě neuhrazení v termínu nebude mateřská škola mající prázdninový provoz
  s dítětem na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a mateřská škola také nebude s dítětem  na prázdninový provoz počítat.
  V případě neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a mateřská škola nebude rovněž s dítětem na prázdninový provoz počítat.
 9. V případě avizovaného otevření dvou a více mateřských škol je zřizovateli vyhrazeno právo upravit, tedy snížit počet otevřených mateřských škol s ohledem na počet došlých plateb v termínu. V takovém případě, budou přihlášené děti sloučeny k docházce do mateřské školy, kterou určí zřizovatel.


6 otázek a odpovědí (FAQ) o letním provozu 2023


1) Co mám udělat, abych své dítě na letní provoz přihlásil?
Vyplníte závaznou přihlášku (k dispozici na webu jednotlivých MŠ a MČ Praha 2) a odevzdáte ji v termínu do pátku 10. února 2023 ve své kmenové mateřské škole, zřizované městskou částí Praha 2.

2) Kolik termínů si mohu vybrat? Mohu si vybrat přímo školku?
Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat ze tří 2týdenních turnusů, a to: 10/7–21/7, 24/7–4/8, 7/8–18/8 2023. Počet zvolených turnusů není omezen. V každém turnusu se lze přihlásit na oba týdny, nebo jen na jeden. V každém z uvedených termínů se předpokládá otevření minimálně jedné mateřské školy.

Mateřskou školu si vybrat nemůžete, bude určena s ohledem na možné rekonstrukce, počet přihlášených, letní provoz v minulých letech, apod.

3) Kdy a kam půjdu platit školné a stravné?
Prostřednictvím kmenových mateřských škol budou zájemci vyzváni mateřskými školami
s prázdninovým provozem k úhradě školného a stravného, a to výhradně bezhotovostně. Příslušné platby je třeba poslat tak, aby je mateřská škola mající prázdninový provoz obdržela na účet nejpozději do 24. března 2023 a byly jednoznačně identifikovatelné. Veškeré informace vám poskytne kmenová MŠ.

4) Co když nezaplatím, nebo si vzpomenu na platbu až v dubnu, či pošlu platbu bez požadovaných údajů (budou              v instrukcích o platbě, které předá kmenová MŠ)?

V případě neuhrazení plateb v termínu nebo v případě, že platba nebude identifikovatelná, ředitelka školy pověřené zajištěním prázdninového provozu dítě k prázdninovému provozu nepřijme a platba bude vrácena zpět na účet plátce.

6) Proč se systém změnil a jaké má výhody?
Důvodů změny systému je několik. Jedná se o požadavek zákonných zástupců na letní provoz a zároveň také požadavky mateřských škol na možnost čerpání dovolené svých pedagogických pracovníků v rozsahu stanoveném zákonem. Také je výhodné posunutí termínů dopředu tak, aby zákonný zástupce již v březnu 2023 věděl, jak má letní provoz
pro své dítě vyřešen a mohl plánovat svou dovolenou.


5) Co když se pro jistotu přihlásím na všech 6 týdnů, i když vím, že to pravděpodobně nebudu potřebovat?
Tento postup důrazně nedoporučujeme. Letní provoz je prioritně určen pro ty, co opravdu v létě mateřskou školu potřebují.     Za předpokladu, že se přihlásí například 100 dětí na jeden 14denní turnus,
vznikne potřeba otevřít dvě MŠ. Pokud však fakticky nastoupí jenom 50 dětí, MČ bude muset hradit plný provoz dvou mateřských škol, místo jedné, která by postačovala. Letní provoz MŠ je nadstandardní službou pro rodiče dětí z Prahy 2. Měl by být opravdu využíván pouze těmi, kteří si nejsou péči o děti během letních měsíců schopni zajistit jiným způsobem. I děti si potřebují od mateřské školy odpočinout.

Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz