!!! DŮLEŽITÉ !!!Všechny děti přihlášené na prázdninový provoz do čísla 70 byly přijaty/umístěny.


Platby za školné a stravné je nutné uhradit do 13.5. na účet naší MŠ. V případě nezaplacení do určeného data budou děti z docházky vyřazeny.


Vzhledem k obrovskému zájmu o první termín prázdninového provozu (1.7.-22.7.2022) bude otevřena další MŠ - MŠ Na Zbořenci. 

Na tuto MŠ budou přesměrovány děti z těchto MŠ:

MŠ Na Děkance

MŠ Španělská

MŠ Na Zbořenci

MŠ pob. Londýnská

MŠ Viničná (Trojická, Na Rybníčku) 


Informace k prázdninovému provozu

                                       

 

Prázdninový provoz v uvedených měsících zajišťují:

 

Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37: od 1.7.2022 – 22.7.2022

Mateřská škola, Praha 2, Na Viničná, Trojická: 25.7.2022 – 5.8.2022

Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1: 8.8.2022 – 19.8.2022


Dokumenty potřebné k zápisu na prázdninový provoz do MŠ Šumavská již byly předány do kmenových školek.


Provoz školy: pondělí – pátek                     7:00 – 17:00 hod.

 

Zápis (příjem Žádosti o přijetí) k docházce v době prázdninového provozu do Mateřské školy Šumavská 37:  

v kanceláři ředitele v úterý         12.4.2022   14:30 – 16:30 hod.

                           ve středu      13.4. 2022  14:30 – 16:30 hod.

 

Provoz bude zajištěn v MŠ Šumavská 37, Praha 2 pouze pro děti zaměstnaných rodičů na tento provoz řádně zapsaných a  přihlášených !!!


Veškeré informace o škole a běžném provozu naleznete na webových stránkách.


Podrobnosti k prázdninovému provozu budou postupně doplňovány a dostanete je písemně při zápisu.

 

Při zápisu předložíte :

1.Vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou ředitelkou Vaší školy

2.Evidenční list dítěte s aktuálním potvrzením od lékaře

3.Zmocnění pro vyzvedávání dítěte

 

Zákonný zástupce uhradí veškeré platby za prázdninový provoz do 13.5.2022. V případě neuhrazení plateb             v termínu bude dítě vyřazeno z docházky.

 

Platby :

Bankovní spojení KB  č.ú 86-8917810247/0100

Variabilní symbol - jméno a příjmení dítěte 

1.Školné 

532 ,-Kč      

(v případě, že dítě nedochází je platba nevratná)

 

2.Výše plateb za stravování

děti 3- 6let             52,-Kč /den 

děti s OŠD (7 leté)    56,-Kč /den      

(po skončení docházky jsou přeplatky vráceny,viz.přihláška).


Úhrada plateb za školné a stravné je splatná do 13.5. 2022 připsáním na účet školy!!!
Nezaplacení povinných plateb znamená odhlášení dítěte a obsazení místa jiným zájemcem.

 

Odhlašování stravného :

Telefonicky 777 343 877, 608 981 093, mail hospodarka@sumavska37.cz  nebo do sešitu před třídami. Odhlašovat děti je nutné do 13:00, v pondělí do 8:00 ráno.

Stravné bude vyúčtováno na základě odebrané, či odhlášené stravy. Vyúčtování přeplatků bude provedeno podle přihlášky.

Včas neodhlášený oběd si lze vyzvednout pouze první den nepřítomnosti dítěte v MŠ.

 

Děti vyzvedávají dospělé osoby starší 18let, ve výjimečných případech 15let na základě písemného zmocnění zákonného zástupce dítěte.


     Dodatečné přihlášení k prázdninovému provozu po dohodě s ředitelkou školy v případě uvolnění 
     místa 
na tel 224 253 210 –    ředitelka školy -   Bc. Jana Dvořáková

                                         zástupce ředitele  -  Kateřina Pařízková

Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz