prázdninový provoz 2019Na prázdninový provoz od 22.7.-2.8.2019 byly přijaty děti pod čísly 1-71.Informace k prázdinovému provozu

 

Mateřské školy zajišťující prázdninový provoz ve šk.roce 2018/2019


1.7. - 19.7. MŠ "Čtyřlístek", Římská 37


22.7. - 2.8. MŠ Šumavská 37


5.8. - 16.8. MŠ Na Smetance


Provoz bude zajištěn v MŠ Šumavská 37, Praha 2 pouze pro děti zaměstnaných rodičů, na tento provoz řádně zapsané a přihlášené!!!


Fomuláře Žádosti o přijetí, Evidenčního listu a Zmocnění vyzcedávání dítěte budou předány nejpozději do 27.3.2019 ředitelce kmenové školy.


Zápis (příjem žádostí) k docházce v době prázdninového provozu  do MŠ Šumavská 37:

          v pondělí 29.4.2019

          v úterý 30.4.2019 od 13:00 do 16:00 v kanceláři ředitelky školy


Provoz školy:  

Pondělí - pátek 

7:00 - 17:30 hod.

Veškeré informace o škole a běžném provozu na leznete na webových stránkách školy.

Podrobnosti prázdninového provozu budou postupně doplňovány a dostanete je písemně při zápisu.


Při zápisu předložíte vyplněné:

1. Žádost o přijetí potvrzenou ředitelkou Vaší školy

2. Evidenční list dítěte s aktuálním potvrzením od lékaře.

3. Zmocnění pro vyzvedávání dítěte.


Zákonný zástupce uhradí veškeré platby za prázdninový provoz do 16.5.2019.  V případě neuhrazení plateb v termínu bude dítě vyřazeno z docházky.


Platby:

Bankový spojení KB č.ú. 86-8917810247/0100

VS = jméno a příjmení dítěte


Školné             231,-Kč ( v případě, že dítě nedochazí je platba nevratná)

Stravné           děti 3-6 let                   40,-Kč /den 

                      děti s OŠD (7 let)          42,-Kč/den (po skončení docházky jsou přeplatky vráceny, viz. přihláška)Odhlašování stravného:

Telefonicky na tel. 777 343 877, 608 9814 093, mailem na adresu hospodarka@sumavska37.cz nebo do sešitu v šatně před příslušnou třídou, a to denně do 13:00 hod. (na následující den). Pouze v pondělí lze stravné ještě na tentýž den odhlásit do 8:00 hod. ráno. 


Stravné bude vyúčtováno na základě odebrané, či odhlášené stravy. Včas neodhlášený oběd si lze vyzvednout pouze první den nepřítomnosti dítěte v MŠ. Tuto skutečnost je třeba nahlásit třídní učitelce a pro oděd si pak přijít mezi 11:45 a 12:15 hod.


Děti vyzvedávají dospělé osoby starší 18ti let, ve vyjímečných případech starší 15ti let, na základě písemného zmocnění zákonného zástupce dítěte.


Dodatečné přihlášení k prázdninovému provozu po dohodě s ředitelkou školy Bc. Janou Dvořákovou nebo zástupkyní Kateřinou Pařízkovou, v případě uvolnění místa na tel. 224 253 210 
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz