střednědobý výhled hospodařeníMinimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis. Kč)


Název organizace

Rok

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

70891061

MŠ Šumavská37

2018

9035

8962

73

44

44

0

9079

9006

73

2019

9577

9449

77

46

46

0

9623

9546

77

2020

10151

10069

82

49

49

0

10200

10018

82

AKTUALITY

 !!! Vánoční prázdniny jsou v MŠ od 23.12.2017 do 2.1.2018 (tzn. že děti nastupují do MŠ 3.1.2018) !!!


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz